A A+ A++ A A A A A

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019

I N F O R M A C J A

 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ.

 

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, art. 4 ust. 2, limit ustala się jako sumę:

 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”

 

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 R. WYNOSI:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,  oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

WNIOSEK DO WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA, W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA POŁOŻENIA GRUNTÓW ROLNYCH SKŁADAMY W TERMINIE:

1) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

2) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

- faktury za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., (wniosek od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.),

- faktury za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.( wniosek od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r).

 

2) dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz.1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,

3) oświadczenia.

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINACH:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków do pobrania:

http://bip.studzienice.pl/dokumenty/menu/131

 

Zwrot podatku akcyzowego w roku 2016

OGŁOSZENIE


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kalendarium

Lipiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Na podstawie licznych komunikatów społecznych dotyczących zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno -Ryńskie zwracam się do Państwa z badaniem ankietowym.

Ankiety do pobrania u Sołtysa sołectwa Przewóz - Pana Edmunda Jaszul oraz Sołtysa sołectwa Studzienic - Pana Adama Stormann.Ponadto ankiety do pobrania w sklepach w Studzienicach i w Kłącznie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Studzienicach do dnia 30 lipca 2020r.

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS