A A+ A++ A A A A A

Wpis do rejestru kwater agroturystycznych

Obowiązek wpisu do rejestru obiektów noclegowych na terenie Gminy Studzienice

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Studzienice

 

 1. Co należy wiedzieć?

Przedmiotową ewidencję prowadzi Wójt Gminy Studzienice.

 

- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
- nazwę i adres obiektu,
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
- informację o liczbie miejsc noclegowych.

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (Urząd Gminy, pok. nr 11)
 3. Karta informacyjna obiektu (Urząd Gminy, pok. nr 11)
 1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć:
  • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
  • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (przedsiębiorca uzyska to zaświadczenie w organie ewidencyjnym, którym jest gmina właściwa ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy) lub odpis wpisu do  rejestru przedsiębiorców KRS (przedsiębiorca uzyska wypis  w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym ze względu na właściwości terytorialną sądu w zależności od miejsca lokalizacji swojej siedziby).
 2. Pełnomocnictwo

- w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony (wraz z dowodem uiszczenia opłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).

 

 1. Opłaty:

 

GMINA STUDZIENICE

72 1240 3783 1111 0000 4080 8822

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić wniosek wraz z jego załącznikami.

Krok 2

Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie (sekretariat) w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą lub kurierem na adres:


Urząd Gminy Studzienice

Kaszubska 9

77-143 Studzienice

 

Krok 3

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Studzienice (zostaje założona karta ewidencyjna takiego obiektu i nadany numer).

 

Krok 4

Informacja o dokonanym wpisie do ewidencji zostaje przesłana na wskazany adres korespondencyjny.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? 
  1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019, poz. 238 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Kalendarium

Wrzesień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

 

 

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS