A A+ A++ A A A A A

Podatki

Informacja o podatkach

Najnowsze zmiany w podatkach w roku 2016:

 

 1. Jeżeli kwota podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego nie będzie przekraczała 100 zł, to podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeśli kwota zobowiązania przekroczy 100 zł, podatek będzie można uiszczać w 4 ratach.
 2. Jeżeli wysokość podatku na dany rok nie przekroczy kwoty najniższych kosztów doręczenia tj. 6,10 zł, to taki podatek nie będzie pobierany. Dotyczy to tylko osób fizycznych, osoby prawne muszą składać deklaracje na podatek i uiszczać w wysokości wskazanej w deklaracji.

 

INFORMACJE O PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI

 

Uwaga- wzory deklaracji do pobrania znajdują się pod artykułem.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -OSOBY FIZYCZNE

Odpowiedzialny Referat: Referat Finansowy
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości
 3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od złożenia informacji

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OSOBY PRAWNE

Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości
 3. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami )

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy złożyć Deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Umowę kupna – sprzedaży
 2. Dowód rejestracyjny – do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Studzienice – pokój nr 2 lub w pokoju nr 5 w godzinach:

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ulgi:

Dla pojazdów określonych w § 1 ust.1 pkt 1,3,5 i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10%.

 

PODATEK ROLNY- OSOBY FIZYCZNE

 Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Informacja w sprawie podatku rolnego  
 4. Podanie o ulgę lub zwolnienie  

Termin załatwienia sprawy: Na podstawie otrzymanych dokumentów wystawia się decyzję ustalającą wysokość podatku w terminie 30 dni .

 Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE

Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

 Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5

 Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

 Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Podanie o ulgę lub zwolnienie

 4.Deklaracja w sprawie podatku rolnego 

 Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE

Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5,  

tel. (059) 8216607  

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

  Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub2. Umowę dzierżawy lasu
 2. Informację w sprawie podatku leśnego
 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu 

Termin załatwienia sprawy: Na podstawie otrzymanych dokumentów wystawia się decyzję ustalającą wysokość podatku w terminir 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w Studzienicach w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE

 Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 5, tel. (059) 8216607

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Deklaracja w sprawie podatku leśnego. 

 Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu)

 

Łączne zobowiązanie pieniężne
to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych
Uwaga!
Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości).

 

 

Kalendarium

Lipiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Na podstawie licznych komunikatów społecznych dotyczących zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno -Ryńskie zwracam się do Państwa z badaniem ankietowym.

Ankiety do pobrania u Sołtysa sołectwa Przewóz - Pana Edmunda Jaszul oraz Sołtysa sołectwa Studzienic - Pana Adama Stormann.Ponadto ankiety do pobrania w sklepach w Studzienicach i w Kłącznie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Studzienicach do dnia 30 lipca 2020r.

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS