A A+ A++ A A A A A

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpałatna pomoc prawna dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Studzienice mają możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego w Urzędzie Gminy Studzienice,ul. Kaszubska 9 (pokój nr 7, I piętro) w każdą środę w godzinach 9:00-14:00.

 

Pomoc prawna- Bytów, Miastko

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą m.in. powiat bytowski świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców regionu.

Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 3 ulokowane zostaną na terenie powiatu bytowskiego. Punkty te mają być umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych miejsc będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pomoc prawna ma być udzielana minimum 4 godziny dziennie, 5 razy w tygodniu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz haromonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bytowskim powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieścić się będą:

1. Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Koszalinie:

a) w Bytowie:

-punkt pierwszy – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 (pokój nr 119), w dni: poniedziałek, czwartek, piątek od godziny 7:30-11:30 oraz wtorek i środę od godziny 11:30-15:30.

- punkt drugi (punkt prowadzony przez Zabroskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. Dra B. Domańskiego 2 (pokój nr 119), w dni: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 11:30-15:30, wtorek i środa w godzinach 7:30-11:30

b) w Miastku – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, (pokój nr 57) w dni: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach: 11:00-15:00, wtorek, środa w godzinach 8:00-12:00.

2. Dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

a)w Bytowie - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, j/w.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  1. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  2. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  3. która nie ukończyła 26 lat, lub
  4. która ukończyła 65 lat, lub
  5. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 
 

 

Kalendarium

Lipiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Na podstawie licznych komunikatów społecznych dotyczących zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno -Ryńskie zwracam się do Państwa z badaniem ankietowym.

Ankiety do pobrania u Sołtysa sołectwa Przewóz - Pana Edmunda Jaszul oraz Sołtysa sołectwa Studzienic - Pana Adama Stormann.Ponadto ankiety do pobrania w sklepach w Studzienicach i w Kłącznie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Studzienicach do dnia 30 lipca 2020r.

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS