A A+ A++ A A A A A

Gospodarka odpadami

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.

NIERUCHOMOŚCI STALE ZAMIESZKAŁE, NIEZAMIESZKAŁE, MIESZANE:

Część 1 - Cechyny, Chabzewo, Czarna Dąbrowa, Jabłończ Wielki, Łąkie,
Ociaskowo, Półczno, Róg, Skwierawy, Studzienice.

Część 2 - Bukówki, Dzierżążnik, Kłączno, Lipuszek, Małe, Okuny, Osowo,
Osława-Dąbrowa, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Sominy, Sominki, Ugoszcz

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I INNE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

Część 1 - Cechyny, Chabzewo, Czarna Dąbrowa, Jabłończ Wielki, Łąkie,
Ociaskowo, Półczno, Róg, Skwierawy, Studzienice.

 Część 2 - Bukówki, Dzierżążnik, Kłączno, Lipuszek, Małe, Okuny, Osowo,
Osława-Dąbrowa, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Sominy, Sominki, Ugoszcz.

 

Harmonogram jesiennej zbiórki odpadów

Uwaga.Zmiana rachunku bankowego-opłata za śmieci.

Urząd Gminy w Studzienicach informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zmieni się numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWY NUMER RACHUNKU:

95 1240 1268 1111 0010 9487 3994

PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

Nowe stawki opłat za śmieci

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice!

Wójt Gminy Studzienice uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości mieszkający samotnie otrzymają pisemne zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty i nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych przez 2 i więcej osób, w związku z rozbiciem tej grupy gospodarstw domowych na 4 podgrupy, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji !!!

Miejsca poboru druków deklaracji:

- Urząd Gminy w Studzienicach (pokój nr 2 – sekretariat i pokój nr 8),
- strona internetowa: www.studzienice.pl (zakładka „Gospodarka odpadami”),
- strona internetowa: www.bip.studzienice.pl (zakładka „Gospodarka odpadami”),
- Sołtysi.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
(pokój nr 2 – sekretariat) w terminie do 31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje: tel. 59 821 66 06.

 

 

 

 

 

Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie gminy Studzienice.

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2019 roku

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych od 1 stycznia 2019 roku

Harmonogramy wywozu odpadów na terenie gminy Studzienice w 2019 roku.

 

Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie gminy Studzienice.

 H A R M O N O G R A M
    wiosennej zbiórki odpadów   
  wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu RTV i AGD
  na terenie gminy
Studzienice


09.04.2018 r. /poniedziałek/
STUDZIENICE                     - baza komunalna UG – w godz. 1100 – 1600

SOMINY                               - parking przy dawnej szkole – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.2018 r. /wtorek/

PRZEWÓZ                           - obok świetlicy wiejskiej – w godz. 700 - 1200

                                                 (Prądzonka i Lipuszek dowożą do Przewoza)   

KŁĄCZNO                                     - plac obok Rancho – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2018 r. /środa/

OSŁAWA-DĄBROWA        - pętla autobusowa przy drodze powiatowej – w godz. 700 - 1200

OSŁAWA-DĄBROWA – BLOKI - obok kontenerów do segregacji – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2018 r. /czwartek/   
PÓŁCZNO                                     - parking przy kościele – w godz. 700 - 1200

                                                 (Sołectwo Łąkie dowozi do Półczna)

SKWIERAWY                      - obok przystanku PKS – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.04.2018 r. /piątek/

RABACINO                          - plac obok hydroforni – w godz. 700 - 1200

CZARNA DĄBROWA                  - obok przystanku PKS – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.04.2018 r. /sobota/

UGOSZCZ                                     - parking przy remizie – w godz. 700 - 1200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U W A G A !

Odpady należy dostarczyć
w wyznaczonych godzinach
do podstawionych kontenerów.
Zużyte opony nie będą odbierane. Sprzęt RTV i AGD musi być KOMPLETNY.

 

Harmonogramy wywozu odpadów na terenie gminy Studzienice w 2018 roku.

Harmonogramy wywozu odpadów na terenie gminy Studzienice w 2018 roku.-nieruchomości zamieszakałe i niezamieszkałe.

Harmonogramy wywozu odpadów na terenie gminy Studzienice w 2017 roku.

Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice od 01 stycznia 2017 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice od 01 stycznia 2017 roku.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD na terenie gminy Studzienice

25.04.2016 r. PONIEDZIAŁEK
Ugoszcz - parking z tyłu WDK
Rabacino - plac koło hydroforni


26.04.2016 r. WTOREK
Kłączno - plac koło Rancho
Przewóz - koło świetlicy wiejskiej
(Prądzonka i Lipuszek dowożą do Przewoza)


27.04.2016 r. ŚRODA
Półczno - parking przy kościele
(Sołectwo Łąkie dowozi do Półczna)
Skwierawy - obok przystanku PKS


28.04.2016 r. CZWARTEK
Studzienice - baza komunalna UG
Sominy - parking koło szkoły


29.04.2016 r. PIĄTEK
Osława Dąbrowa - pętla autobusowa przy drodze powiatowej
Osława Dąbrowa – bloki - obok kontenerów do segregacji


30.04.2016 r. SOBOTA
Czarna Dąbrowa - obok przystanku PKS


UWAGA!
Odpady należy dostarczyć w godz. 700 – 1200 w wyznaczone miejsca.
Sprzęt RTV i AGD składujemy do podstawionego kontenera.
Odpady wielkogabarytowe (meble itp.) obok, niezastawiające dojazdu do kontenera.
Sprzęt RTV i AGD powinien być kompletny!

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2015 roku

GOSPODARSTWO DOMOWE JEDNOOSOBOWE

 

       

Rata

Miesiąc

Termin płatności

STAWKA OPŁATY

za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
w sposób

SELEKTYWNY

ZMIESZANY

1

Styczeń

2015-02-15

17,00

33,00

2

Luty

2015-03-15

17,00

33,00

3

Marzec

2015-04-15

17,00

33,00

4

Kwiecień

2015-05-15

17,00

33,00

5

Maj

2015-06-15

17,00

33,00

6

Czerwiec

2015-07-15

17,00

33,00

7

Lipiec

2015-08-15

17,00

33,00

8

Sierpień

2015-09-15

17,00

33,00

9

Wrzesień

2015-10-15

17,00

33,00

10

Październik

2015-11-15

17,00

33,00

11

Listopad

2015-12-15

17,00

33,00

12

Grudzień

2016-01-15

17,00

33,00

   

RAZEM

204,00

396,00

 O zmianie stawki opłaty poszczególne gospodarstwa domowe jednoosobowe zostaną powiadomione drogą pisemną.

 


GOSPODARSTWO DOMOWE WIELOOSOBOWE (2 OSOBY I WIĘCEJ)

         

Rata

Miesiąc

Termin płatności

STAWKA OPŁATY

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób

SELEKTYWNY

ZMIESZANY

1

Styczeń

2015-02-15

33,00

66,00

2

Luty

2015-03-15

33,00

66,00

3

Marzec

2015-04-15

33,00

66,00

4

Kwiecień

2015-05-15

33,00

66,00

5

Maj

2015-06-15

33,00

66,00

6

Czerwiec

2015-07-15

33,00

66,00

7

Lipiec

2015-08-15

33,00

66,00

8

Sierpień

2015-09-15

33,00

66,00

9

Wrzesień

2015-10-15

33,00

66,00

10

Październik

2015-11-15

33,00

66,00

11

Listopad

2015-12-15

33,00

66,00

12

Grudzień

2016-01-15

33,00

66,00

   

RAZEM

396,00

792,00

 

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822 Bank PEKAO S.A., wpisując w tytule przelewu: „Opłata za śmieci – nazwisko i imię osoby, która składała deklarację oraz nieruchomość, za którą uiszczamy opłatę”.

Zmiany w systemie odbioru odpadów

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.pl, dotyczącymi nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. http://naszesmieci.mos.gov.pl/o-kampanii

Firmy świadczące usługi asenizacyjne na terenie Gminy Studzienice

FIRMY ŚWIADCZĄCE   USŁUGI ASENIZACYJNE NA TERENIE GMINY STUDZIENICE

 

  1. Rogali 9 , 83-424 Lipusz

tel. 663 020 987

 

 

  1. Krótka 6 , 77-127 Nakla

tel. 605 180 466

ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI – ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

1. Papier to m.in.:
– opakowania z papieru lub tektury,
– gazety i czasopisma,
– katalogi, prospekty, foldery,
– papier szkolny i biurowy,
– książki i zeszyty,
– torebki papierowe,
– papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru:
– papier powlekany folią i kalkę,
– kartony po mleku i napojach,
– pieluchy jednorazowe i podpaski,
– pampersy i podkładki,
– worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
– tapety,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
– butelki po napojach,
– opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
– opakowania po produktach spożywczych,
– plastikowe zakrętki,
– plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
– plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
– styropian,
– puszki po napojach, sokach,
– puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
– złom żelazny i metale kolorowe,
– metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
– folia aluminiowa,
– kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

- Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
– butelki po napojach alkoholowych,
– szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:
– szkło stołowe – żaroodporne,
– ceramika, doniczki,
– znicze z zawartością wosku,
– żarówki i świetlówki,
– szkło kryształowe,
– reflektory,
– nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
– termometry i strzykawki,
– monitory i lampy telewizyjne,
– szyby okienne i zbrojone,
– szyby samochodowe,
– lustra i witraże,
– fajans i porcelana,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Odpady „zielone” – roślinne to m.in.:

- gałęzie drzew i krzewów,
- liście, kwiaty i skoszona trawa,
– trociny i kora drzew,
– owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” – roślinnych:
– kości zwierząt,
– mięso i padlina zwierząt,
– olej jadalny,
– drewno impregnowane,
– płyty wiórowe i MDF,
– leki,
– odchody zwierząt,
– popiół z węgla kamiennego,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.
Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:
– odpady poremontowe i budowlane,
– odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.),
zużyte baterie i akumulatory,
– przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
– opony,
– odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

RECYKLING ODPADÓW ZEBRANYCH Z TERENU GMINY STUDZIENICE – rok 2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podajemy do publicznej wiadomości osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Studzienice w 2014 roku.

R  O  K    2 0 1 4

Do
16.07.2020

 

Poziom osiągnięty (%)

Ustawowo
(%)

Ustawowo
(%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

14,2

maks. 50,0

maks. 35,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych

38,9

min. 14,0

min. 50,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

69,4

 min. 38,0

min. 70,0

 

          Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu naszej gminy jest ciągle zbyt duża, co wiąże się z wysokimi kosztami ich zagospodarowania. Jeżeli nie ograniczymy masy odpadów komunalnych kierowanych na składowisko i nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu odpadów, na gminę zostaną nałożone kary, których skutkiem będą wyższe stawki opłat za śmieci dla mieszkańców. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Studzienice do segregacji odpadów.

Regulamin PSZOK

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

 dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sierznie prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

§2

PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:
* Wtorek 12.00 – 15.00
* Sobota 8.00 – 15.00

§3

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Studzienice.

2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Studzienice (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania).

§4

1. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niżej wymienione rodzaje odpadów:

1)         15 01 01          Opakowania z papieru i tektury;

2)         15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych;

3)         15 01 05          Opakowania wielomateriałowe;

4)         15 01 06          Zmieszane odpady opakowaniowe;

5)         15 01 07          Opakowania ze szkła;

6)         15 01 10*        Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

7)         16 01 03          Zużyte opony;

8)         16 02 11*        Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;

9)       20 01 01          Papier i tektura;

10)       20 01 02          Szkło;

11)       20 01 10          Odzież;

12)       20 01 11          Tekstylia;

13)       20 01 21*        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

14)       20 01 23*        Urządzenia zawierające freony;

15)       20 01 27*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

16)       20 01 28*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

17)       20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

18)       20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

19)       20 01 34          Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20)       20 01 35*        Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (sprzęt musi być kompletny; w przypadku niekompletnego sprzętu opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

21)       20 01 36          Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (sprzęt musi być kompletny; w przypadku niekompletnego sprzętu opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

22)       20 01 39          Tworzywa sztuczne;

23)       20 01 40          Metale;

24)       ex 20 01 99     Popiół z palenisk;

25)       20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji;

26)       20 03 07          Odpady wielkogabarytowe (powyżej ilości 200 kg/nieruchomość/rok odpady wielkogabarytowe przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

2. Odpady budowlano-rozbiórkowe, których rodzaje wymieniono poniżej, pochodzące ze strumienia gospodarstw domowych, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilości do 1 m3 od gospodarstwa domowego na rok:

1)         17 01 01          Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

2)         17 01 02          Gruz ceglany;

3)         17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

4)         17 02 02          Szkło;

5)         17 02 03          Tworzywa sztuczne;

6)         17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 
3. Za odpady dostarczone w ilościach większych niż wymienione w §4 ust. 2 pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem.

4. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.

5. W PSZOK nie będą przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady budowlane zawierające azbest;
3) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
4) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych),
odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

§5

1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad.

2. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika PSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.

§6

1. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do PSZOK będzie potwierdzone dokumentem – kartą przyjęcia odpadów (kwit wagowy) wystawianą przez pracownika PSZOK po jego zważeniu.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane właściciela nieruchomości dostarczającego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania, czytelny podpis oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

§7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie, 77-131 Rekowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Studzienice.

PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:
* wtorek w godz. 12.00 – 15.00
* sobota w godz. 8.00 – 15.00

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie, pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Studzienice. Przyjmowanie odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Studzienice jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Studzienice (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania).

Szczegółowe zasady działania PSZOK oraz rodzaje odbieranych odpadów określa Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice.

Gdzie trafiają nasze odpady?

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018″ dla gminy

Studzienice został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno-Zachodni z

regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierznie i w Bierkowie,

natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi

Słupsk” Sp. z o.o. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach

odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów

do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Urząd Gminy w Studzienicach (sekretariat i pokój nr 8),

- Strona: www.bip.studzienice.pl (zakładka „Dokumenty do pobrania – Gospodarka Odpadami”),

- Sołtysi.

- Urząd Gminy w Studzienicach (sekretariat),

- przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy w Studzienicach.

 

Więcej informacji oraz wzór deklaracji dostępne na stronie:  klik

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Studzienice (Stan na dzień 13.03.2015 r.)

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STUDZIENICE

                         8.      Dariusz Żywicki                 Lipusz                     Lipusz     

                                                                                                             ul. Rogali 9

                                                                                                            83-424 Lipusz

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017 w Gminie Studzienice

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Studzienice

W związku z włączeniem do gminnego systemu gospodarowania odpadami od 2017 roku wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Studzienice Wójt Gminy Studzienice przypomina właścicielom niżej wymienionych nieruchomości o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli (lub współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w części lub całości):

 

Druki deklaracji stanowią załączniki do Uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsca poboru druków deklaracji:

 

Miejsce złożenia deklaracji:

 

Termin złożenia deklaracji:


Szczegółowe informacje: tel. 59 8216606

Kalendarium

Wrzesień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

 

 

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS